Welkom bij Group Purchase!

Wij werken volgens een simpele inkoop principe “Meer volume kan zorgen voor betere resultaten”.  Hierbij is het dan niet de bedoeling dat u meer gaat inkopen! Wij zoeken voor u bedrijven bij u in de buurt die dezelfde produkten inkopen en combineren deze volumes. Onze focus ligt dan ook niet bij inkoop van produkten die tot uw corebusiness behoren, maar  juist de produkten die behoren bij uw indirecte kosten. 

Meer volume                                                                      
Meer resultaat

More is Less

                Lagere kosten
                                Lagere inspanning

Het mooie aan de bovenstaande formule is dat deze twee kanten op werkt en heeft dus voordelen voor zowel de klant als leverancier.

Heeft u interesse in onze dienstverlening vul dan het aanvraagformulier in en wij zullen contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Group Purchase